วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560

DLC "Tac-Ops" เพิ่มภารกิจผู้เล่นเดี่ยว Arma 3 ออกแล้ว

DLC "Tac-Ops" เพิ่มภารกิจผู้เล่นเดี่ยว Arma 3 ออกแล้วส่วนเสริมเพิ่ม Mission สำหรับ Single Player ของเกม Arma III ในชื่อ "Arma 3 Tac-Ops Mission Pack" ออกเผยแพร่แล้ว

โดย 
DLC ตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งของสินค้า Arma 3 DLC Bundle 2 หรือผู้สนใจสามารถซื้อเฉพาะ DLC นี้ได้ ในราคาแยกขายปกติ

119 บาท ผ่านทางหน้า Steam สำหรับประเทศไทย (5.99 ดอลลาร์ฯ สำหรับสหรัฐอเมริกา หรือราว 197 บาท ในขณะที่เขียนอยู่)

เนื้อหาภายในส่วนเสริมนี้ประกอบด้วย Single Player Operation ทั้งหมด 3 Operation ได้แก่ BEYOND HOPE, STEPPING

STONE
 และ STEEL PEGASUS กระจายอยู่ใน 7 ภารกิจ 


เรื่องราวเกี่ยวกับการเผชิญหน้าของกองกำลัง 
NATO ในวิกฤตสงครามกลางเมือง "East Wind" เกมเพิ่มความน่าสนใจในการเล่นภาร

กิจเหล่านี้ซ้ำ โดยผู้เล่นสามารถเล่นเป็นยูนิตอื่นในครั้งต่อไป เพื่อสำรวจเรื่องราวในอีกมุมหนึ่งได้ หน้าของ 
DLC นี้บน Steam 

CREDIT BY VR-PCGAMES

แสดงความคิดเห็น

Credits